Sähköinen lomakkeiden käsittely tuo pienellekin kunnalle kymmenien tuhansien eurojen säästöt!Kinnulan kunta

Ratkaisut ja palvelut

Ratkaisut ja palvelut

Eventizer Oy on sähköisen asioinnin ratkaisuihin ja erityisesti tehokkaiden tiedonkeruujärjestelmien kehittämiseen erikoistunut IT-yhtiö.


ePalvelu - Aito sähköinen lomakeratkaisu kunnille helposti palveluna

ePalvelu on kunnille tarkoitettu uudenlainen ja innovatiivinen kuntalaisen aidon sähköisen asioinnin mahdollistava ICT-palvelu.

Ilman investointeja kunnan omaan ICT-infrastruktuuriin tai osaamiseen, kunta voi ePalvelun avulla tarjota kuntalaisilleen aitoja sähköisiä asiointipalveluja nyt heti, eikä joskus epämääräisessä tulevaisuudessa. Asiointipalvelut ovat helppokäyttöisiä, asiakaslähtöisiä, taustajärjestelmäriippumattomia, edullisia ja niiden kustannukset ovat kiinteät ja täysin ennakoitavissa.

ePalvelun käytön aloittaminen ja lopettaminen on helppoa ja vaivatonta, joten mitään riskejä ei käytännössä ole.

Lue lisää osoitteessa www.epalvelu.fi


Provepad - tiedonkeruun mobiilisovellus

Provepad on taulutietokoneessa toimiva mobiilisovellus, joka tehostaa erilaisten kenttätutkimusten (tarkastus, kartoitus, auditointi, katselmointi yms.) toteutusta ja raportointia. Sen avulla voidaan kirjoittaa muistiinpanoja, ottaa valokuvia, vastata tietyn tarkastuslistan mukaisiin kysymyksiin ja tallentaa mittaustuloksia tai GPS-sijaintitietoja.

Kaikki havaintotiedot tallentuvat taulutietokoneelle, joten työtä voidaan jatkaa myös ilman Internet-yhteyttä. Tiedot siirretään myöhemmin palvelimelle pitkäaikaissäilytystä ja raportointia varten. Nykyaikasta mobiililaitetta on helppo käyttää ja sitä on kevyt kuljettaa mukana vaikka koko työpäivän ajan. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää tarkastuksen aikana vaikkapa lisätietojen hakemiseen Internetistä.

Lue lisää osoitteessa www.provepad.fi


IT-asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme IT-projektihallintaan, tietojärjestelmien rakentamiseen, tuotteistamiseen ja käytettävyystutkimuksiin liittyvää asiantuntemustamme. Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaillemme relaatiotietokanta-, Java-, Adobe- ja HTML5-teknologioihin pohjautuvia selainkäyttöliittymällä varustettuja tietojärjestelmiä.

Tarjoamme myös tietojärjestelmäprojektityöhön ja käyttämiimme teknologioihin ja menetelmiin liittyvää koulutusta ja konsultointia.

Tietojärjestelmäprojektien hallinnassa käytämme ketterää Scrum-menetelmää